Dovolujeme si Vás pozvat na

I. ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD

16. – 19. září 2018

Clarion Congress Hotel Praha
(Freyova 33, Praha 9–Vysočany)

POŘADATELÉ:

Úvodní slovo

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás jménem České hematologické společnosti pozvat k účasti na I. ČESKÉM HEMATOLOGICKÉM A TRANSFUZIOLOGICKÉM SJEZDU.

Tento sjezd se snaží navázat jak na tradici společných celonárodních českých hematologických a transfuziologických sjezdů, tak společných českých a slovenských sjezdů. Na jeho organizaci se krom České hematologické společnosti a Společnosti pro transfuzní lékařství podílí i Společnost pro trombózu a hemostázu a k účasti ve vědeckém výboru byli přizváni slovenští kolegové. Součástí sjezdu bude i další ročník konference laboratorní hematologie. Hlavním záměrem sjezdu je kombinace širokého edukačního programu s nejnovějšími poznatky z jednotlivých podoborů hematologie a transfuzního lékařství. Doufáme, že budete s programem sjezdu spokojeni a těšíme se na Vaši bohatou účast.

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
prezident I. českého hematologického a transfuziologického sjezdu
a předseda České hematologické společnosti ČLS JEP

Aktuality

Programové schéma sjezdu je k dispozici ZDE

Pořadatelé

Česká hematologická společnost ČLS JEP
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

Organizační a vědecký výbor

PREZIDENT SJEZDU:

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Předseda organizačního výboru: Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Členové organizačního výboru:
Mgr. Ilona Fátorová
MUDr. Jiří Masopust
MUDr. Dana Mikulenková
MUDr. Jan Molinský, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D.
Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.
MUDr. Petr Turek, CSc.
Doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

VĚDECKÝ VÝBOR:

Předseda vědeckého výboru: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Členové vědeckého výboru:

za Českou hematologickou společnost ČLS JEP:
Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

za Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP:
MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
MUDr. Vít Řeháček

za Českou společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP:
Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

za Slovenskou hematologickou a transfuziologickou společnost:
Prof. MUDr. Angelika Bátorová, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc.
Prim. MUDr. Mirko Peprný

Sponzoři a vystavovatelé

Sponzor

Vystavovatel 3 m2

Dokumenty ke stažení

I. oznámení

Místo konání

Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, Praha 9-Vysočany
www.clarioncongresshotelprague.com/cs

Organizační zajištění sjezdu

Meritis s.r.o.

Obrovského 644
141 00 Praha 4 - Spořilov

hematology2018@meritis.cz

272 774 065
272 767 597

Alžběta Matějovská
organizace sjezdu
731 109 563

Dita Bílková
sponzoring a vystavovatelé
739 571 536

Tereza Donátová
registrace, ubytování
737 287 522